Rakip firmaya geçmek isteyen personele Yargıtay’dan şok haber

Yüksek Mahkeme, personellik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş akdini haklı nedenle feshettiğini öne süren personelin; öbür bir işyerinde çalışmak için kendi isteği ile işyerinden istifa ettiği için tazminat alamayacağına hükmetti.

Bir fabrikada elektrik ustası olarak 6 sene çalışan emekçi, sigorta primlerinin düşük yatırıldığını, alacaklarının ödenmediğini belirterek istifa etti. Alacaklarını tahsil edemeyen personel, İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Sigorta primlerinin minimum fiyattan yatırıldığını, bordroların taban fiyattan düzenlendiğini, çalışmalarının Toplumsal Güvenlik Kurumu’na geç ve eksik bildirildiğini, davacının aylık fiyatının taban fiyat kısmının bankaya yatırıldığını, kalan kısmının ise elden ödendiğini öne sürdü.

İŞ AKDİNİ HAKLI OLARAK FESHETTİ

Aylık fiyatlarının eksik ve sistemsiz ödenmesi, fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil fiyatlarının ödenmemesi, Toplumsal Güvenlik Kurumu’na eksik ve geç bildirimde bulunulması sebeplerinden dolayı iş akdini haklı olarak feshettiğini lisana getirdi. Alacakların ödenmesi için davacıya ihtar çekildiğini ileri sürerek; kıdem tazminatı, fiyat, fazla çalışma fiyatı, ulusal bayram genel tatil fiyatı, yıllık müsaade fiyatı alacaklarını talep etti.

Davalı patron ise davacı personelin minimum fiyatla vasıfsız personel olarak çalışmaya başladığını, ustalık mertebesine ulaşmadığını, davacının iş kontratını öbür bir iş yerine geçmesi nedeni ile feshettiğini öne sürdü. Mahkeme, davanın kabulüne hükmetti. Kararı davalı şirket avukatı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi de itirazı reddetti. Bunun üzerine davalı, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

YÜKSEK MAHKEME PRİMLERİ MAZERET EDEN ÇALIŞANA GEÇİT VERMEDİ

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yüksek Mahkeme, öteki bir işyerine geçmek için primleri mazeret eden çalışana geçit vermedi. Kararda şöyle denildi; “Somut uyuşmazlıkta davacının el yazısı ile yazılı ve imzalı istifa dilekçesinde ‘Kendi gönül isteğimle istifa ediyorum. Kıdem tazminatım haricinde yasal hiçbir alacağım yoktur’ demek suretiyle işyerinden istifa ettiği anlaşılmaktadır.

Dosya içerisinde bulunan iş müracaat formu ile davacının tıpkı bölümde faaliyet gösteren diğer bir firmaya iş müracaatında bulunduğu ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne hitaben yazılan form içeriğinden iş müracaatının kabul edildiği ve davacının ay sonunda işe başlayacağına dair taahhütte bulunduğu görülmektedir.

KARAR BOZULDU

Davacı istifa dilekçesinden iki saat sonra noterden gönderdiği ihtarnamesi ile personellik alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş akdini haklı nedenle feshettiğini bildirmiş ise de öbür bir işyerinde çalışmak için kendi isteği ile işyerinden istifa eden davacının kıdem tazminatının reddi gerekirken yazılı münasebet ile kabulü yanılgılı olup, kararın bozulmasını gerektirmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oybirliğiyle karar verildi.”

KAYNAK: İHA

Yorum yapın