İhracatla birlikte üretim artmaya devam edecek

Türk plastik kesiminin 2022 yılının birinci 6 ayını pahalandıran PLASFED – Plastik Sanayicileri Federasyonu Lideri Ömer Karadeniz, “2022 yılının geride bırakmış olduğumuz ilk yarısında birçok sıkıntıya rağmen üretim hızla devam etti. Maliyetlerdeki artış her ne kadar sanayiciyi zorluklara çekse de üretim artmaya devam etmiş, üretimle birlikte ihracatımız hız kazanmıştır. 2022 yılının son 6 aylık süreçteki beklentimiz de ihracatla birlikte üretimin artmaya devam etmesidir” dedi.

Yerli hammadde üretimi desteklenmeli

Sektörün hammadde tedarikinde 85 oranında ithalata bağımlı olması sebebiyle global arz şoklarına karşı daha kırılgan bir yapıya sahip olduğunu belirten PLASFED – Plastik Sanayicileri Lideri Ömer Karadeniz, “Yurtiçinde hammadde arzının çok yetersiz olduğu aşikar. Son 8 aylık süreçte yaşanan döviz kurundaki önlenemez artıştan ötürü aslında yüksek olan fiyatlar daha da artmış durumda. Ülkemiz endüstrisinin rekabet gücünün daha fazla olumsuz etkilenmemesi için yerli hammadde üretimimiz arttırılmalı. Endüstriciler olarak yerli hammadde üretiminin katiyetle desteklenmesi kanısındayız. Ülkemizin gereksinimini karşılayacak yatırımlara yenileri eklenmeli ve ülkemizin yerli hammadde üretimi arttırılmalıdır. Burada kamu otoritelerimizin dayanakları çok önemli” dedi.

Geri dönüşüm kıymetini bir defa daha gösterdi

Ülkemizde geri dönüşüm dalının önemli manada üretim yaparak hammadde tedarikinde değerli bir rol oynadığının altını çizen Ömer Karadeniz, “Son 10 yıllık süreçte geri dönüşüm bölümü, döngüsel iktisada geçişin en değerli etkenlerinin başında yer alıyor. Bu da, gelecek devirlerde geri dönüşümden elde edilen hammaddeye olan muhtaçlık ve taleplerin daha da artacağını gösteriyor. Bugün AB ülkelerine baktığımız vakit, geri dönüştürülmüş içerik gayeleri, gelecek periyotta ihracatımızı devam ettirebilmemiz için yüksek kalitede hammadde üretebilme yeterliliğine sahip bir geri dönüşüm bölümü oluşturmamızı zarurî kılmaktadır. Yalnızca endüstrimiz için değil ülkemiz için geri dönüşüm kıymetini bir defa daha göstermiş durumda. Sürecin en başından beri söylediğimiz üzere ülkemizde geri dönüşüm kesiminin çalışmasını imkansız hale getirecek temelsiz önyargıları, haberleri ve buna bağlı yapılan ya da yapılması düşünülen düzenlemeleri yanlış buluyoruz” dedi.

Sanayicinin güç maliyeti hafifletilmeli

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki yüksek maliyetlerin imalat sanayine tesirlerini de kıymetlendiren Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) İdare Konseyi Lideri Ömer Karadeniz “Enerji maliyetlerinde yaşanan artışların daima olarak sanayi tesislerine yansıtılmaya devam etmesi, endüstricinin ürettiği eserin fiyatını arttırmasına ve bu maliyet artışının dolaylı olarak kesin tüketiciye yansımasına sebebiyet vermektedir. Bu da güç maliyetlerinde yaşanan artışın yalnızca sanayiciye yansıtıyor olmanın tüketiciyi koruyor manasına gelmediğini gösteriyor. Bugün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere baktığımızda, neredeyse hepsinde imalat endüstrinin teşvik edilmesi için kullanılan en değerli araçlardan birinin sanayi elektriğini konut elektriğinin altında fiyatlamak olduğunu görüyoruz. Bu uygulamanın tesirlerini enflasyon bilgilerine baktığımızda da anlıyoruz. Üretici fiyat enflasyonu ile tüketici fiyat enflasyonu ortasındaki fark süratle açılmaya devam ediyor. Öbür taraftan ülkemiz ekonomik manada sıkıntı bir sürecin içinde. Bu cendereden çıkmanın tek yolu sanayicimizin orta ve uzun vadeli stratejilerle desteklenerek imalat endüstrini güçlendirecek adımlar atılmasıdır” dedi.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorum yapın